انجمن متخصصین طب اورژانس ایران
انجمن متخصصین طب اورژانس ایران

وبینار‌های گزارش صبحگاهی ( morning reports )

خاتمه یافته
گزارش صبحگاهی مشترک بین دانشگاهی ( 18 بهمن 1399 )
گزارش صبحگاهی مشترک بین دانشگاهی ( 18 بهمن 1399 )
رایگان