انجمن متخصصین طب اورژانس ایران
انجمن متخصصین طب اورژانس ایران

وبینارها

خاتمه یافته
وبینار چالش های تشخیصی درمانی تنگی نفس در بخش اورژانس در پاندمی کووید 19
وبینار چالش های تشخیصی درمانی تنگی نفس در بخش اورژانس در پاندمی کووید 19
خاتمه یافته
گزارش صبحگاهی مشترک بین دانشگاهی ( 18 بهمن 1399 )
گزارش صبحگاهی مشترک بین دانشگاهی ( 18 بهمن 1399 )
رایگان
خاتمه یافته
گفتگوی زنده با دکتر مجتبی چهاردولی متخصص طب اورژانس
گفتگوی زنده با دکتر مجتبی چهاردولی متخصص طب اورژانس
رایگان

گزارش صبحگاهی ( morning reports )

خاتمه یافته
گزارش صبحگاهی مشترک بین دانشگاهی ( 18 بهمن 1399 )
گزارش صبحگاهی مشترک بین دانشگاهی ( 18 بهمن 1399 )
رایگان

P.O.C Ultrasound

خاتمه یافته
آموزش فشرده فیزیک اولتراسوند (در پنج جلسه)
آموزش فشرده فیزیک اولتراسوند (در پنج جلسه)
مدرس : مهندس علی حشمت‌نیا

آخرین مقالات