انجمن متخصصین طب اورژانس ایران
انجمن متخصصین طب اورژانس ایران

وبینارها

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰
چالش های تشخیصی درمانی تنگی نفس در بخش اورژانس در پاندمی کووید 19
چالش های تشخیصی درمانی تنگی نفس در بخش اورژانس در پاندمی کووید 19
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۱:۰۰
آموزش فشرده فیزیک اولتراسوند (در پنج جلسه)
آموزش فشرده فیزیک اولتراسوند (در پنج جلسه)
مدرس : مهندس علی حشمت‌نیا
خاتمه یافته
گزارش صبحگاهی مشترک بین دانشگاهی ( 18 بهمن 1399 )
گزارش صبحگاهی مشترک بین دانشگاهی ( 18 بهمن 1399 )
رایگان
خاتمه یافته
گفتگوی زنده با دکتر مجتبی چهاردولی متخصص طب اورژانس
گفتگوی زنده با دکتر مجتبی چهاردولی متخصص طب اورژانس
رایگان

گزارش صبحگاهی ( morning reports )

خاتمه یافته
گزارش صبحگاهی مشترک بین دانشگاهی ( 18 بهمن 1399 )
گزارش صبحگاهی مشترک بین دانشگاهی ( 18 بهمن 1399 )
رایگان

P.O.C Ultrasound

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۱:۰۰
آموزش فشرده فیزیک اولتراسوند (در پنج جلسه)
آموزش فشرده فیزیک اولتراسوند (در پنج جلسه)
مدرس : مهندس علی حشمت‌نیا

آخرین مقالات