انجمن متخصصین طب اورژانس ایران

گزارش صبحگاهی مشترک بین دانشگاهی ( 18 بهمن 1399 )

گزارش صبحگاهی مشترک بین دانشگاهی ( 18 بهمن 1399 )
رایگان

شروع: شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱۳:۳۰
پایان: شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰

گزارش صبحگاهی مشترک بین دانشگاهی ( 18 بهمن 1399 )
رایگان
خاتمه یافته ورود ثبت‌نامی ها

شروع: شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱۳:۳۰
پایان: شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰

شرح

گزارش صبحگاهی بین دانشگاهی ( 18 بهمن ماه 1399 )

 

گروه های هدف :

متخصصین طب اورژانس

دستیاران طب اورژانس

نظرات (۰)

نظر بدهید