انجمن متخصصین طب اورژانس ایران

گفتگوی زنده با دکتر مجتبی چهاردولی متخصص طب اورژانس

موضوع گفتگو : P.O.C Ultrasound

گفتگوی زنده با دکتر مجتبی چهاردولی متخصص طب اورژانس
رایگان

شروع: دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۲۱:۱۷
پایان: دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۲۱:۴۵

گفتگوی زنده با دکتر مجتبی چهاردولی متخصص طب اورژانس
رایگان
خاتمه یافته

شروع: دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۲۱:۱۷
پایان: دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۲۱:۴۵

شرح

 

گروه هدف:

متخصصین طب اورژانس

دستیاران طب اورژانس

 

مدرس(ها)


 مهندس علی حشمت‌نیا
مهندس علی حشمت‌نیا
مدرس فیزیک اولتراسوند
 دکتر مجتبی چهاردولی
دکتر مجتبی چهاردولی
متخصص طب اورژانس

نظرات (۰)