انجمن متخصصین طب اورژانس ایران

آخـریــن مطالب «COVID-19»

جدیدترین بروزرسانی ویروس کرونای جدید ٢٠١٩ - تاریخ انتشار : ٢ بهمن ١٣٩٩ ( ٢١ ژانویه ٢٠٢١ )

جدیدترین بروزرسانی ویروس کرونای جدید ٢٠١٩ - تاریخ انتشار :  ٢ بهمن ١٣٩٩ ( ٢١ ژانویه ٢٠٢١ )

تاریخ آخرین انتشار: ٢١ ژانویه ٢٠٢١ ( ٢ بهمن ١٣٩٩ ) 
نویسندهی اصلی: دکتر کریستال آیوِس-تالمن
عنوان و مؤسسه: استادیار طبّ اورژانس و مراقبتهای ویژه؛ دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو، فرزنو
نویسندهی همکار: دکتر بریتانی گست
عنوان و مؤسسه: فلو، نوآوری و دسترسی در آموزش پزشکی؛ دانشگاه کالیفرنیا، لوسآنجلس
ویراستاران: دکتر امل متو، دکتر استوارت سوادرون
داوران: دکتر مل هربرت، دکتر تسویوشی میتارایی
مترجمان: دکتر رضا رودسری، دکتر نهال نیکرو

مرور سریع :
اطلاعات ما دربارهی کوید ١٩ به سرعت در حال تغییر و بهروز شدن است. این فصل، خلاصهای از دانستههای کنونی است و همچنان که مطالعات جدید از راه میرسد، پس از بررسی و مرور توسط متخصصین، به روز میشود.

 برای دریافت فایل بروزرسانی مقاله اینجا را کلیک کنید

ادامه مطلب